odškodnění
EmailGoogle MapsFacebook

Novinky:

Měli jste dopravní nehodu nebo pracovní úraz v Německu?

Ve spolupráci s německou advokátní kanceláří jsme schopni Vám zajistit náhrady škod na zdraví, které vznikly na území Spolkové republiky Německo a jsou posuzovány dle německého právního řádu.

Pracovní úraz je vždy nepříjemným zásahem do života každého poškozeného, neboť je zásahem do jeho zdraví. Proto se snažíme pomoci vám a provést vás celým procesem řešení pracovního úrazu.

Nejčastější příčinou vzniku škody bývají bezesporu dopravní nehody. Dopravní nehoda má vždy svého viníka, který je zodpovědný za veškerou škodu způsobenou při dopravní nehodě.

Naše vlastní problémy se nám obvykle zdají být nejdůležitější a mylně se domníváme, že jsou důležitější než ty cizí. Nebojte se pomoci, když to tak uvnitř v sobě cítíte. Jsme tady, abychom si pomáhali.